分類廣告
免費廣告首頁 其他
   Dựa theo xu thế của Blockchain,
 廣告編號: 128700 ;   刊登日期: 2019年6月29日;   期滿日期: 2020年6月28日;     162 個訪客
  地區: 其它地區  

  內容:    Không chỉ là quy mô, thúc đẩy lưu thông tài sản toàn cầu trở thành mục tiêu thách thức trong mã hoá tài sản ngân hàngHạt nhân lớn nhất của VRB chính là công nghệ hợp đồng thông minh được phát triển và hoàn thiện từng bước dựa trên cơ sở công nghệ Blockchain, nó sẽ thực hiện việc đơn giản hoá và tăng cường hoá quá trình hình thành sự tín nhiệm giữa người với người ở trình độ cao nhất, từ đó không cần phải thông qua kênh thứ ba, xây dựng được cơ sở tín nhiệm giữa khách hàng với nhau mà không còn trở ngại gì, phá vỡ hiện trạng hòn đảo biệt lập về tin tức, từ đó xây dựng nền tảng quản lý tài sản mã hoá toàn cầu VRB, thúc đẩy lưu thông toàn cầu hoá của tài sản mã hoá.

Nếu như tầm nhìn của chúng ta rộng hơn, khi thấy dịch vụ mã hoá tài sản ngân hàng bắt đầu phổ cập đến một trăm triệu, một tỷ khách hàng, thậm chí là phủ rộng khắp thế giới, VRB sẽ trở thành một siêu khổng lồ không có bất cứ nền kinh tế nào có thể đối chuẩn được.  

  聯絡人姓名: --  

  • 聯繫廣告刊登者: 發送郵件
      (尚未有人聯繫此廣告刊登者)


瀏覽同一刊登者的廣告 (2 個廣告)

點以下縮圖
可放大圖片
圖片 1

圖片 2

將這個廣告加入追蹤清單

免費加強顯示               編輯此廣告